پروژه های خیر ساز

ادامه مطلب
مدرسه ده کلاسه خیر ساز ساکو مجنونی یانس نقده

مدرسه ده کلاسه خیر ساز ساکو مجنونی یانس نقده

ادامه مطلب
احداث آموزشگاه 12 کلاسه و سالن ورزشی شهید ساکو مجنونی‌یانس

احداث آموزشگاه 12 کلاسه و سالن ورزشی شهید ساکو مجنونی‌یانس

ادامه مطلب
احداث 1/5 کیلومتر در محور بین المللی ارومیه – سرو

احداث 1/5 کیلومتر در محور بین المللی ارومیه – سرو