احداث آموزشگاه 12 کلاسه و سالن ورزشی شهید ساکو مجنونی‌یانس

slide-2feca5b
slide-7e34c91
slide-abde50d
slide-7217d25
slide-81c2632
slide-e5a2c92
slide-d26196e
slide-b31a839

اهداف طرح:

احداث آموزشگاه دوازده کلاسه شهید ساکو منجنونی‌سانس

احداث سالن ورزشی شهید ساکو مجنونی‌یانس

موقعیت جغرافیایی طرح:

ایران، آذربایجان غربی، نقده

پیمانکار اصلی:

شرکت ارومیه شنریز

فعالیت های اجرایی طرح:

——————————————-

زمانهای کلیدی طرح:

تاریخ اتمام طرح:  0000/00/00

ظرفیت آموزشگاه:

متراژ سالن: