مدرسه ده کلاسه خیر ساز ساکو مجنونی یانس نقده

slide-2feca5b
slide-71cde2c
slide-536b051

اهداف طرح:

ساخت مدرسه ده کلاسه شهید ساکو مجنونیانس نقده

موقعیت جغرافیایی طرح:

ایران، آذربایجان غربی، نقده

پیمانکار اصلی:

شرکت ارومیه شن ریز

فعالیت‌های اجرایی طرح:

———————————-

زمان‌های کلیدی طرح:

تاریخ تنفیذ قرارداد: 00/00/00