خدمات ما

خدمات ارومیه شن ریز را بشناسید

اهداف خیر خواهانه

پرداختن به فعالیت‌های خیریه همواره در دستور کار ارومیه شنریز بوده است. ما بر آن هستیم تا با ساخت مدرسه و آموزشگاه و همچنین احداث راه به شکل رایگان، سهمی کوچک در آبادسازی مناطق محروم و کمک به تحصیل فرزندان این مرز و بود داشته باشیم

شرکت ارومیه شنریز

ثبت سفارس

تماس با ارومیه شنریز

انواع قیرهای نفوذی، عملکردی و ویسکوزیته از تولیدات شرکت ارومیه شنریز که در صنایع مختلف کاربرد دارد. جهت ثبت سفارش تماس بگیرید.
فروش انواع قیر