پروژه محور ارومیه – میاندوآب

slide-2feca5b

اهداف طرح:

پروژه محور ارومیه به میاندوآب

موقعیت جغرافیایی طرح:

ایران، آذربایجان غربی، ارومیه

پیمانکار اصلی:

شرکت ارومیه شن ریز

فعالیت‌های اجرایی طرح:

———————————-

زمان‌های کلیدی طرح:

تاریخ تنفیذ قرارداد: 00/00/00