پروژه فرودگاه بین المللی ارومیه

slide-2feca5b
slide-71cde2c
slide-536b051
slide-d7ee6a8
slide-4bdc7b1

اهداف طرح:

پروژه فرودگاه بین المللی ارومیه

موقعیت جغرافیایی طرح:

ایران، آذربایجان غربی، ارومیه

پیمانکار اصلی:

شرکت ارومیه شن ریز

فعالیت‌های اجرایی طرح:

———————————-

زمان‌های کلیدی طرح:

تاریخ تنفیذ قرارداد: 00/00/00