عميات تعريض و آسفالت محور اروميه – اشنويه

slide-2feca5b

كارفرما:

اداره كل راهداري وحمل و نقل جاده اي شهرستان اروميه

موقعیت جغرافیایی طرح:

عميات تعريض و آسفالت محور اروميه-اشنويه به طول 20 كيلومتر

پیمانکار اصلی:

شرکت ارومیه شن ریز

وضعيت پروژه:

 در حال اجرا