عملیات نصب تجهیزات ايمني راه در محور اروميه – سرو به طول 30 km

slide-2feca5b

كارفرما:

اداره كل راه و شهرسازي استان آذر بايجان غربي

موقعیت جغرافیایی طرح:

عمليات تهيه، حمل و نصب و اجراي كليه تجهيزات ايمني محور اروميه – سرو به طول 30 كيلومتر شامل (نصب تابلو علائم و نيوجرسي و خط كشي محور)

پیمانکار اصلی:

شرکت ارومیه شن ریز

وضعيت پروژه:

 اتمام