احداث و آسفالت راه دسترسي ايستگاه راه آهن اروميه

slide-2feca5b

كارفرما:

شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور

موقعیت جغرافیایی طرح:

راه دسترسی به ایستگاه راه آهن ارومیه

پیمانکار اصلی:

شرکت ارومیه شن ریز

توضیحات:

پروژه زیرسازی راه آهن ارومیه – مراغه به طول 80 كيلومتر به همراه 2 دستگاه ايستگاه بين راهي و در قالب 3 قرارداد اجرا و به بهره برداری رسید.

وضعيت پروژه:

 اتمام