عملیات روکش آسفالت محور ارومیه – مهاباد

slide-2feca5b

كارفرما:

اداره كل راهداري وحمل و نقل جاده اي شهرستان اروميه

موقعیت جغرافیایی طرح:

عمليات روكش آسفالت محور اروميه – مهاباد

پیمانکار اصلی:

شرکت ارومیه شن ریز

وضعيت پروژه:

 اتمام