urmiashenriz Ճանապարհաշինարարական և արտադրական ընկերություն

Ծառայություններ

Ճանաչեք «Օրումիե Շենռիզ»-ի ծառայությունները

Բարեգործական նպատականեր

Բարեգործական գործունեությամբ զբաղվելը մշտապես եղել է «Օրումիե Շենռիզ»-ի օրակարգում: Մենք մտադիր ենք անվճար հիմունքներով դպրոցներ և ուսումնական հաստատություններ, ինչպես նաև ճանապարհներ կառուցելու միջոցով փոքր մասնաբաժին ունենալ կենսական պայմաններից զրկված շրջանների շենացման գործում և աջակցել այնտեղ բնակվող երեխաների կրթությանը։

urmia shenriz logo

Համագործակցության խնդրանք

Համագործակցության հարցում Հենվելով այս ոլորտում մեր տարիների փորձի և փորձի վրա՝ մենք լավագույն գործընկերն ենք ձեր նախագծերը սկսելու և իրականացնելու համար: Հումքի գնումից մինչև ճշգրիտ և որակյալ կատարում, մենք ձեզ հետ ենք, որպեսզի ծրագրի սկզբից մինչև վերջ կատարվի յուրաքանչյուր քայլ լավագույնս։

Կապվեք Ուրմիա Շենրիզ

Շնորհակալ ենք մեզ ընտրելու և վստահելու համար։ Մենք անհամբեր սպասում ենք ձեզ հետ աշխատելուն
դիմեք մեզ